Wat doet een opvoedingsondersteuning?

Het klinkt misschien intimiderend, maar dat is het zeker niet: een opvoedingsondersteuning. Als ouder wilt u eenmaal het beste voor uw kind en daarom kan een opvoedingsondersteuning interessant zijn. Wat doet een opvoedingsondersteuning en wanneer komt het goed van pas? In dit blog legt Invivo Kids u uit waarom een opvoedingsondersteuning essentieel kan zijn voor […]

Lees verder

Wat is cognitieve gedragstherapie voor kinderen?

Wat is cognitieve gedragstherapie en is het geschikt voor kinderen? Het antwoord op de tweede vraag is: ja! Cognitieve gedragstherapie is een geschikte vorm van therapie voor iedere leeftijd, dus ook voor kinderen. Maar wat houdt deze vorm van psychotherapie in en wat is het doel ervan? In dit blog legt Invivo Kids het aan […]

Lees verder

Wat is integratieve kindertherapie?

In een kinderleven passeren vele ontwikkelingsfasen de revue. Wanneer er sprake is van belemmeringen, kunnen deze op den duur voor problemen zorgen, bijvoorbeeld tijdens de volwassenheid. Om die reden is het van belang om deze problemen te voorkomen middels vroegtijdige hulp, bijvoorbeeld in de vorm van integratieve kindertherapie. Integratieve kindertherapie is een therapievorm voor kinderen […]

Lees verder

Hoe ga je om met een autistisch kind?

Hoe ga je om met een autistisch kind? Omgaan met een kind met autisme vraagt om een andere benadering dan omgaan met een kind dat geen autisme heet. Om die reden is het van belang om te weten hoe u met een kind met autisme om kunt gaan. Niet alleen als ouder, maar ook als […]

Lees verder

Hoe herken je een autistisch kind?

Hoe herken je een autistisch kind? ‘Hoe herken je een autistisch kind?’ is een vraag die misschien wel eens door uw hoofd schiet. U kunt autisme niet aan de buitenkant zien, maar toch kan men aan kinderen merken of er sprake is van autisme. Er zijn bepaalde signalen in het gedrag van jonge kinderen, die […]

Lees verder

Psychose bij kinderen

Psychose bij kinderen Een psychose bij kinderen komt relatief minder vaak voor dan bij volwassenen. Toch kan ook een kind psychotische klachten vertonen. Een psychose bij kinderen wordt meestal niet als dusdanig herkend, omdat de symptomen afwijken van wat we van volwassenen gewend zijn. Daarom bespreken we in deze blog wat een psychose is, hoe […]

Lees verder

Stress bij kinderen

Stress bij kinderen? Symptomen, oorzaken en oplossingen Stress bij kinderen komt helaas steeds vaker voor. Stress is onontkoombaar, ook voor kinderen. Uw kinderen hier tegen beschermen heeft dan ook geen zin. Wat u wel kunt doen is uw kind leren beter met stress om te gaan. Stress bij kinderen – de symptomen Hoe herkent u […]

Lees verder

EMDR bij kinderen

EMDR biedt ook uitkomst bij kinderen en jongeren met traumatische gebeurtenissen. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een behandelmethode die sinds de jaren 90 bij volwassenen wordt toegepast en ook bij kinderen en jongeren veelbelovende resultaten toont. Evenals bij volwassenen helpt EMDR kinderen hun traumatische gebeurtenis te verwerken. Wat is EMDR? […]

Lees verder

ACT bij kinderen

ACT bij kinderen ACT bij kinderen biedt een oplossing voor kinderen die moeite hebben met tegenslagen en de gevoelens die deze tegenslagen oproepen. Acceptance and Commitment Therapy is namelijk een relatief jonge vorm van gedragstherapie die zowel kinderen als volwassenen helpt psychologisch flexibeler en veerkrachtiger te worden. Psychologische flexibiliteit: er wordt steeds meer van kinderen […]

Lees verder