EMDR biedt ook uitkomst bij kinderen en jongeren met traumatische gebeurtenissen. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een behandelmethode die sinds de jaren 90 bij volwassenen wordt toegepast en ook bij kinderen en jongeren veelbelovende resultaten toont. Evenals bij volwassenen helpt EMDR kinderen hun traumatische gebeurtenis te verwerken.

Wat is EMDR?

EMDR is een therapeutische behandelmethode die in de jaren 80 is ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. De behandelmethode wordt met name toegepast bij volwassenen en jeugd met een posttraumatische stressstoornis, ook wel PTSS genoemd, maar kan ook worden ingezet voor kinderen met gedragsproblemen. EMDR therapie werkt hetzelfde voor kinderen als voor volwassenen. Door het werkgeheugen te belasten met oogbewegingen en tegelijkertijd terug te denken aan de traumatische ervaring wordt de ‘vastgelopen’ verwerking van het trauma weer op gang geholpen.

EMDR bij kinderen

Bewezen effectieve behandelmethode

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van EMDR, zowel bij kinderen als volwassenen. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat de behandeling effectief is. Volgens een Nederlandse commissie en het Trimbos-Instituut is EMDR zelfs “een van de meest in aanmerking komende psychologische interventies bij PTSS. De methode is effectief en wordt door zijn aard door veel patiënten en therapeuten als weinig emotioneel belastend ervaren.” Laatstgenoemde is een van de grootste voordelen van EMDR, helemaal voor een kind.

Wanneer EMDR ?

Helaas kunnen ook kinderen en adolescenten een heftige gebeurtenis meemaken tijdens hun jeugd. Dit betekent echter niet meteen dat een kind EMDR nodig heeft. Integendeel, veel kinderen verwerken dergelijke ervaringen op eigen kracht, natuurlijk met veel hulp, liefde en ondersteuning van hun ouders.

Dit lukt echter niet altijd. In dat geval kan het kind problemen gaan ontwikkelen, zoals extreme bezorgdheid, agressief of destructief gedrag, angsten, alcohol- of drugsgebruik en meer. Of, hoe en wanneer bij een kind problemen zich voordoen hangt onder andere af van de aard van de gebeurtenissen, de persoonlijkheid en vaardigheden van het kind en hoe de ouders met de gebeurtenis omgaan. In dergelijke gevallen biedt EMDR bij kinderen mogelijk uitkomst.

Hoe weet je wanneer EMDR bij kinderen nodig is?

Vaak heb je als ouder wel door als het minder goed gaat met je kind. Toch kan het lastig zijn om precies te weten wanneer je aan de bel moet trekken en hulp moet zoeken, bijvoorbeeld in de vorm van EMDR. Elk kind reageert namelijk anders op bepaalde gebeurtenissen. Toch zijn er een aantal kenmerkende gedragingen voor kinderen en tieners met onverwerkt trauma:

  • Peuters & kleuters (tot 6 jaar): angstig, agressief en/of destructief gedrag, posttraumatisch spel, regressie, separatieangst
  • Basisschoolleeftijd (6 tot 12 jaar): verminderde concentratie, tegenvallende schoolprestaties, schuldgevoelens, bezorgdheid om eigen veiligheid en die van anderen, agressief of angstig gedrag
  • Pubers / tieners (12 tot 19 jaar): alcohol- en/of drugsmisbruik, veel conflict met ouders, gevaarlijk en/of destructief gedrag, gevoelens van schaamte, problemen op school, geen tot weinig toekomstperspectief

EMDR bij kinderen

Meer dan alleen traumaverwerking

Het is een misvatting dat EMDR alleen werkt tegen trauma. De behandelmethode kan namelijk ook effectief zijn bij andere psychische klachten, ook bij kinderen. Denk hierbij aan angst, pijn en fantoompijn en een laag zelfbeeld. Ook bij dergelijke klachten is EMDR een effectieve behandelmethode, zo wijst onderzoek uit.

Het behandeltraject

Het behandeltraject voor EMDR bij kinderen is op hoofdlijnen gelijk aan die voor volwassenen. De behandeling vindt uiteraard plaats op een van onze locaties in Amstelveen of Zeist. We beginnen met een kennismaking en voorbereiding, waarop we voorzichtig het beeld van het trauma opbouwen. Aan de hand van dit beeld begint de daadwerkelijke EMDR-behandeling. Deze stap in het behandeltraject noemen we desensitisatie. Zodra deze stap met succes is doorlopen volgt de installatie, waarin de vraag “hoe zou je willen denken over jezelf in dit beeld” centraal staat. Hoelang de behandeling precies duurt is afhankelijk van het type klacht, de achtergrond van het kind en het specifieke trauma.

Meer weten over EMDR bij kinderen?

Wil je meer weten over EMDR voor kinderen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch (020 – 76 700 69) of via ons contactformulier.