Alle rechten voorbehouden

  • Invivo Kids spant zich in om u op deze website volledige en juiste informatie te geven. Natuurlijk kan het gebeuren dat er iets niet correct in staat of dat de informatie verouderd is. Wilt u ons dit dan laten weten? Dit kan door een mail te sturen naar infokids@invivo.nl.
  • Invivo Kids is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Deze site geeft geen medisch advies of diagnose maar is bedoelt u van achtergrondinformatie te voorzien.
  • De foto’s en logo’s op deze website mogen niet zonder toestemming van de Invivo Kids gebruikt worden. Wilt u een foto of ons logo gebruiken, neem dan contact op met infokids@invivo.nl.
  • Indien deze website verwijzingen naar websites bevat die door andere partijen dan Invivo Kids worden aangeboden, geldt dat Invivo Kids geen zeggenschap heeft over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.