Behandelingen

Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Wij werken volgens plan en gaan actief met u en uw kind aan de slag. Wij kennen een alles-onder-één-dak-principe, wat betekent dat als u bijvoorbeeld ouderbegeleidingsgesprekken volgt en uw kind volgt therapie, dat u daarvoor niet naar verschillende instanties hoeft. Door het alles-onder-één-dak-principe houden we korte lijntjes wat resulteert in effectievere zorg met sneller resultaat.

ACT
Wij werken bij Invivo Kids vanuit de ACT (Acceptance & Commitment Therapy), waarvan de thema’s als volgt kunnen worden samengevat:
A(ccept): gericht op het leren accepteren van die gevoelens, gewaarwordingen, gebeurtenissen en gedachten waar we geen invloed op kunnen uitoefenen.
C(hoose): onderzoeken wat voor jou op dit moment belangrijk is in je leven en welke uitdagingen je aan kunt gaan om dit te bereiken.
T(ake Action): deze stap is gericht op de bereidheid die je hebt om daadwerkelijk in actie te komen en je uitdagingen tot uitvoering te brengen.

Voor meer informatie over ACT klik hier.

 

Mindfulness

Als kind ontwikkel je al op jonge leeftijd je eigen kijk op het leven. De dingen die je hebt meegemaakt, neem je mee in hoe je over dingen denkt en hoe je reageert op bepaalde situaties. Lees meer 

Individuele therapie

Voor kinderen en jongeren die dagelijks tegen moeilijkheden aanlopen op sociaal- emotioneel gebied en moeite hebben met het organiseren van school of werk, bieden wij individuele steunende therapie. Lees meer 

Systeemtherapie

Indien een jongere problemen heeft, hebben de familieleden daar ook last van. Zo is de problematiek van de jongere van invloed op het functioneren van het gezin. En andersom heeft het functioneren van het gezin altijd invloed op de jongere. Hierdoor ontstaat er een vicieuze cirkel. Lees meer 

 

Mindful parenting

Als ouder willen we graag goed contact met ons kind. We willen ons kind helpen en ondersteunen daar waar het nodig is én zonder te betuttelen. Eigenlijk wil elke ouder dat hun kind vol van zelfvertrouwen is en opgroeit tot een individu die verantwoordelijkheid zal nemen voor zijn of haar eigen leven. Lees meer 

Ouderbegeleiding

Bij ouderbegeleiding richt de behandelaar zich in eerste instantie op de ouders van het kind met leer-, gedrags, of sociaal-emotionele problemen. Er worden inzichten gegeven in de aard van het probleem en de effecten die het kan hebben op het gehele gezin. In sommige gevallen is het kind en de ouders hiermee al voldoende geholpen. Lees meer 

Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteunig kan hulp bieden als u moeite heeft met het gedrag van uw kind. U hoeft niet bang te zijn: u wordt tijdens opvoedingsondersteuning niet de les gelezen. Lees meer 

 

 

Integratieve kindertherapie (Alleen locatie Amstelveen)

Integratieve kindertherapie is een kortdurende therapievorm, speciaal bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Door te spelen met uw kind stimuleren wij diens zelfvertrouwen en versterken we zijn of haar emotionele veerkracht. Lees meer 

 

Sherborne (Alleen locatie Zeist)

Sherborne Bewegingspedagogiek is een ontspannende bewegingsmethode ontwikkeld door de Britse lerares lichamelijke opvoeding en kinesitherapeute Veronica Sherborne. Lees meer 

 

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen. Lees meer 

 

Medicamenteuze therapie

Kinderen en jongeren met psychiatrische problemen kiezen samen met ons een passende therapie. Medicijnen kunnen helpen om een goed resultaat te boeken. Lees meer 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een werkwijze die bij verschillende problemen effectief kan zijn. Kort gezegd is het doel van cognitieve gedragstherapie het opsporen en corrigeren van denkfouten, die leiden tot psychische problemen en afwijkend gedrag. Lees meer 

Theraplay

Bij Theraplay verbeteren we de relatie tussen ouder en kind met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Lees meer