Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteunig kan hulp bieden als u moeite heeft met het gedrag van uw kind. U hoeft niet bang te zijn: u wordt tijdens opvoedingsondersteuning niet de les gelezen.
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om beter om te gaan met vervelende situaties. En waar mogelijk kunnen door het gedrag van uw kind anders te benaderen de vervelende situaties voorkomen worden. Het gaat hier om praktische tips die worden toegepast in de huiselijke setting.