Welkom bij Invivo Kids

Invivo Kids is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met gedrags- en sociaal-emotionele problemen.

Invivo Kids onderscheidt zich door te werken vanuit de Acceptance and Commitment Therapy. Wij bieden behandelingen aan die zich richten op het leren omgaan met problemen in plaats van het fanatiek bestrijden van de problemen. Wij zijn gevestigd in Amstelveen en Zeist en hebben een contract met de regio’s Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer, Utrecht West, Eemland en Zuid-Oost Utrecht.

Bij Invivo Kids staat een kind- en jeugdteam klaar, bestaande uit (GZ) psychologen en orthopedagogen. Op beide locaties is tevens een kind-en jeugdpsychiater aanwezig.

“Voorlopig hebben wij geen Engelstalige behandelaren beschikbaar in Amstelveen”.

Kennismaken

Systemisch werken

Wij werken via een systemische aanpak. Dit betekent dat wij niet naar één deelgebied van de leefwereld van uw kind kijken, maar naar alles samen. Door alle systemen te betrekken, kan een beter beeld worden geschetst van de situatie waarin uw kind leeft. Hierdoor kunnen de problemen die spelen gemakkelijker worden blootgelegd.

ACT

Wij behandelen volgens de Acceptance and Commitment Therapy

Wachttijden

  • Locatie Zeist: 30+ weken
  • Locatie(s) Amstelveen: 35+ weken
  • Update: 21 september 2023