Kwaliteit

Kwaliteit

Invivo Kids is trots op de kwaliteit van de dienstverlening die geboden wordt. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, werken wij met een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem. Onze aanpak, uniforme werkwijze en kwaliteitscontroles en ons elektronisch cliëntvolgsysteem maken het mogelijk om de procesgang van aanmelding tot ontslag strikt te volgen en, daar waar nodig, bij te sturen. De resultaten van de behandeling worden continu gemonitord, onder andere met behulp van de gevalideerde vragenlijst Symptom Checklist. Invivo Kids werkt uitsluitend met professionals die zijn opgeleid tot (GZ-)psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychiater. De professionals zijn aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, waaronder het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie), VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie) en de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). Natuurlijk kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of dat u suggesties heeft voor verbetering. Dat horen wij graag van u, zodat we onze kwaliteit op peil kunnen houden. U kunt uw klachten of suggesties schriftelijk of per e-mail bij ons indienen: Invivo Kids, t.a.v. de Klachtencommissie Populierenlaan 595-597, 1185 SX Amstelveen of naar infokids@invivo.nl t.a.v. de Klachtencommissie. Ook als je inzage wilt in ons klachtenreglement kan je contact opnemen met de Klachtencommissie.

Vind ons ook op Zorgkaart Nederland https://www.zorgkaartnederland.nl, dé patiëntenfederatie van Nederland.