Kwaliteit

Kwaliteit

Invivo Kids is trots op de kwaliteit van de dienstverlening die geboden wordt. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, werken wij met een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem. Onze aanpak, uniforme werkwijze en kwaliteitscontroles maken het mogelijk om de procesgang van aanmelding tot ontslag strikt te volgen en, daar waar nodig, bij te sturen. De resultaten van de behandeling worden continu gemonitord, onder andere met behulp van de gevalideerde vragenlijst CliëntErvaringsMonitor (CEM+).

Invivo Kids werkt uitsluitend met professionals die zijn opgeleid tot (GZ-)psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog,  orthopedagoog, verpleegkundige en kinder-  en jeugdpsychiater.

De professionals zijn aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, waaronder het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie) en de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).

Invivo Kids kent de volgende kwaliteitsdocumenten:

Algemene leveringsvoorwaarden
Kwaliteitsstatuut Invivo Kids
Klachtenreglement
Professioneel Statuut
GGZ Standaarden
WGBO

Vind ons ook op Zorgkaart Nederland https://www.zorgkaartnederland.nl, dé patiëntenfederatie van Nederland.