Verwijzers

Wat biedt Invivo Kids aan?

We bieden diagnostiek en behandeling aan voor zowel enkelvoudige als voor complexere problematiek.
Afhankelijk van de gemeente zijn hier contractuele afspraken over gemaakt.

Wat biedt Invivo Kids niet?

Invivo kids is een polikliniek zonder crisisdienst en opnamefaciliteiten. Dat betekent dat wij in principe crisisgevoelige cliënten doorverwijzen naar collega specialisten, zodat zij op gepaste wijze geholpen kunnen worden.

Hoe verwijs ik naar Invivo Kids?

U kunt naar ons doorverwijzen via een verwijsbrief met daar op de vermelding of u meent dat het BASIS GGZ of GESPECIALISEERDE GGZ betreft.  
Verwijsbrief huisarts
Verwijsbrief gemeente

Hoe blijf ik op de hoogte van de voortgang van mijn patiënt?

Na de intakefase ontvangt u als huisarts altijd een brief met daarin het behandelplan. Ook na afloop van de behandeling, wordt u als huisarts geïnformeerd middels een brief. Indien dat nodig is, vindt er uiteraard ook tussentijds contact plaats tussen u en ons.