Wat biedt Invivo Kids niet?

Wij zijn een zogenaamde 9-tot-5 instelling en hebben geen opnamefaciliteiten. Dat betekent dat wij in principe crisisgevoelige patiënten doorverwijzen naar collega specialisten zoals de Bascule.