Zorgregio’s

Zorgregio’s

Sinds 2015 wordt geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugd betaald door de gemeente waar het kind staat ingeschreven. De Nederlandse gemeenten kopen deze zorg gezamenlijk in met andere gemeenten, deze gemeenten samen worden zorgregio’s genoemd.

Invivo Kids heeft contracten met de volgende zorgregio’s:

  • Regio Amsterdam Amstelland
  • Regio Utrecht West
  • Regio Zuid Oost Utrecht
  • Regio Eemland

 

Indien het kind staat ingeschreven in een gemeente die niet onder een van deze zorgregio’s valt, maar een behandeling bij Invivo Kids is toch gewenst, adviseren wij contact op te nemen met de gemeente waar het kind ingeschreven staat. Gemeentes kunnen uitzonderingen maken door middel van bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een persoonsgebonden budget (PGB).