Zorgregio’s

Zorgregio’s

Sinds 2015 wordt geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugd betaald door de gemeente waar het kind staat ingeschreven. De Nederlandse gemeenten kopen deze zorg gezamenlijk in met andere gemeenten, deze gemeenten samen worden zorgregio’s genoemd.

Invivo Kids heeft contracten met de volgende zorgregio’s:

  • Regio Zaanstreek Waterland
  • Regio Amsterdam Amstelland
  • Regio Utrecht West
  • Regio Gooi en Vechtstreek *
  • Regio Zuid Oost Utrecht
  • Regio Eemland

Image

Indien het kind staat ingeschreven in een gemeente die niet onder een van deze zorgregio’s valt, maar een behandeling bij Invivo Kids is toch gewenst, adviseren wij contact op te nemen met de gemeente waar het kind ingeschreven staat. Gemeentes kunnen uitzonderingen maken door middel van bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een persoonsgebonden budget (PGB).

* Met de Regio Gooi en Vechtstreek (RGV) heeft Invivo Kids vanaf 01-01-2021 geen contract. Momenteel geldt daarom voor deze regio een aanmeldstop, wij kunnen helaas geen zorg meer bieden aan kinderen en jeugdigen woonachtig in de gemeenten Blaricum, Gooisemeren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de RGV, tel. 035-692 63 50.

De zorg voor cliënten die vóór 31-12-2020 bij Invivo Kids in zorg zijn gekomen wordt gecontinueerd en deze cliënten worden behandeld volgens het afgesproken behandelplan.