Klachten

Invivo Kids vindt een goede klachtenbehandeling belangrijk.
In de eerste plaats voor u: om ervoor te zorgen dat het probleem, dat de aanleiding is voor uw klacht, wordt opgelost. Maar ook voor ons: door middel van de klachtenbehandeling kunnen tekortkomingen binnen de organisatie aan het licht komen, die anders misschien verborgen zouden blijven. Een goede klachtenbehandeling zorgt dus voor betere kwaliteit van behandeling. Ons doel is dat u tevreden bent over de behandeling die u van Invivo Kids ontvangt.

De medewerkers van Invivo Kids doen hun uiterste best om u een zo goed mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het voorkomen dat u over bepaalde onderdelen van uw behandeling niet tevreden bent. Als dat zo is, kunt u daarover een klacht indienen. Klagen is niet altijd makkelijk. Het is voor uzelf, maar ook voor ons, echter belangrijk dat u uw onvrede uit en dat u iets met uw klacht doet.

Klachtenregeling
Invivo Kids heeft een klachtenregeling voor cliënten. Deze regeling is gebaseerd op wettelijke regelingen:

de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ), die voor iedere cliënt geldt;
de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ), die speciaal geldt voor onvrijwillig opgenomen patiënten.

Klachtenreglement Invivo Kids v4.0

Kwaliteitsstatuut_Invivo_Kids_v3.1

AKJ & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang
• Bel naar 088 – 555 1000
• Mail naar info@akj.nl
• Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Klachtenloket Zorg
Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

De Geschillencommissie
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Zo bereik je het Klachtenloket Zorg
Bel naar 070-310 53 92 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Mail naar info@klachtenloket-zorg.nl
Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/