Klachten

Invivo Kids vindt een goede klachtenbehandeling belangrijk.
In de eerste plaats voor u: om ervoor te zorgen dat het probleem, dat de aanleiding is voor uw klacht, wordt opgelost. Maar ook voor ons: door middel van de klachtenbehandeling kunnen tekortkomingen binnen de organisatie aan het licht komen, die anders misschien verborgen zouden blijven. Een goede klachtenbehandeling zorgt dus voor betere kwaliteit van behandeling. Ons doel is dat u tevreden bent over de behandeling die u van Invivo Kids ontvangt.

De medewerkers van Invivo Kids doen hun uiterste best om u een zo goed mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het voorkomen dat u over bepaalde onderdelen van uw behandeling niet tevreden bent. Als dat zo is, kunt u daarover een klacht indienen. Klagen is niet altijd makkelijk. Het is voor uzelf, maar ook voor ons, echter belangrijk dat u uw onvrede uit en dat u iets met uw klacht doet.

Klachtenregeling
Invivo Kids heeft een klachtenregeling voor cliënten. Deze regeling is gebaseerd op wettelijke regelingen:

de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ), die voor iedere cliënt geldt;
de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ), die speciaal geldt voor onvrijwillig opgenomen patiënten.

Klachtenreglement Invivo Kids v3.0