Ontevreden?

Invivo Kids voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en is aangesloten bij de geschillencommissie Zorg algemeen. Naast deze geschillencommissie kan er ook gebruik worden gemaakt van het klachtenloket Zorg.

Heb je klachten over je behandelaar of Invivo Kids?
Dagelijks doen wij onze uiterste best op jou goede zorg te leveren. Het kan natuurlijk voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. In dat geval kun je dit het beste bespreken met je behandelaar en komen jullie hopelijk samen tot een oplossing. Vaak is een persoonlijk gesprek waarin je aangeeft waar je tegenaan loopt ook voor jezelf erg prettig en is dit soms voldoende al om een probleem op te lossen. Mocht dit gesprek toch geen goede oplossing bieden, kun je een gesprek aanvragen met de leidinggevende van de behandelaar.

Wij zetten ons in om je altijd zo goed mogelijk te helpen. Ondanks onze inspanningen kunnen er echter toch situaties ontstaan waar je het niet mee eens bent. Je wensen en mening nemen wij zeer serieus. Verbeterpunten en/of klachten zijn een waardevolle bijdrage aan de verbetering van onze dienstverlening. We nodigen je in dat geval uit om je verbeterpunt en/of klacht met ons te delen via dit  formulier. Onze interne klachtenfunctionaris zal je verbeterpunt en/of klacht op een gepaste wijze proberen af te handelen.

Heeft dit niet het gewenste resultaat tot gevolg, dan kun je overwegen om een klacht in te dienen bij het Klachtenloket Zorg van de Geschillencommissie Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert je klacht met informatie en advies op te lossen en brengt je in contact met een externe onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kun je kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/ 

Heeft dit ook niet het gewenste resultaat tot gevolg, dan kan de klacht worden omgezet in een geschil bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt je geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijk je op  www.degeschillencommissiezorg.nl.

AKJ & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang
• Bel naar 088 – 555 1000
• Mail naar info@akj.nl
• Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.