Over Ons

Alles onder één dak

“Invivo Kids is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met gedrags- en sociaal-emotionele problemen. Bij Invivo Kids staat een kind- en jeugdteam klaar, bestaande uit (GZ) psychologen en orthopedagogen. Op de locaties in Amstelveen is tevens een kinder- en jeugdpsychiater aanwezig. Invivo Kids onderscheidt zich door behandelingen aan te bieden die zich richten op het leren omgaan met problemen in plaats van het fanatiek bestrijden van de problemen.” – Saskia Dijksma, Algemeen Directeur Invivo Kids.

 

Maak kennis met Team Amstelveen of met Team Zeist.

Visie

De Jeugd GGZ vraagt om een visie die meegaat met haar tijd. Een tijd waarin moet worden geaccepteerd dat iedereen anders en uniek is en dat niet iedereen beschikt over dezelfde kwaliteiten. Laagdrempeligheid van zorg en focus op de mogelijkheden in plaats van op klachten, zorgen voor een snelle en duurzame behandeling van klachten omtrent gedrags- en leerproblemen bij kinderen. Een systeemgerichte aanpak waarbij huisartsen, scholen, hulpverleners en de leefomgeving van het kind betrokken worden. Deze sociaal geneeskundige benadering leidt tot preventie van onnodig medicaliseren, preventie van uitval op scholen, daling van uitval op scholen en daling van de zorgconsumptie.

Missie

Wij willen dat kinderen en jongeren gezien en gewaardeerd worden om wie ze zijn, door zichzelf, hun ouders en hun sociale omgeving.