Missie

Wij willen dat kinderen en jongeren gezien en gewaardeerd worden om wie ze zijn, door zichzelf, hun ouders en hun sociale omgeving.