ACT

ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY

In de visie van Invivo zijn het niet de gebeurtenissen zelf die mensen doen lijden. Hun interpretatie van de gebeurtenissen en manier van omgaan met gevoelens maakt dat er belemmeringen en/of beperkingen ontstaan.

Kinderen (en volwassenen) worden bij Invivo aangemeld, omdat zij en/of hun omgeving last hebben van de klachten en problemen die zij ervaren. Veelvoorkomende doelen van ouders en kinderen voor deelname aan de therapie zijn dan ook: ‘ik wil van mijn angst af’, ‘ik wil geen stress meer ervaren’, ‘ik wil me niet meer zo somber voelen’, ‘ik wil niet meer boos zijn’ en ‘ik wil van mijn onzekerheid af’. Hoe fijn zou een leven zonder al deze nare gevoelens zijn?… Maar bestaat dat?… Een leven zonder klachten en nare gevoelens?… Is dat een haalbaar doel?

Het geloof dat klachten weg moeten zijn voordat er actie en verbetering kan plaatsvinden is groot, maar maakt ook dat mensen een leven lang bezig kunnen blijven met vechten tegen deze klachten en nare gevoelens. Het fixeren op het niet willen voelen van bijvoorbeeld angst of onzekerheid, maakt deze juist vaak groter. Dit is vergelijkbaar met het niet willen denken aan een roze olifant, waarbij de gedachten aan een roze olifant juist versterken.

Vaak hebben kinderen en hun ouders voor aanmelding al van alles zelf geprobeerd om van hun problemen of negatieve gevoelens af te komen. Afspraken maken, begrenzen, regels opstellen of deze juist loslaten en situaties vermijden, zijn maatregelen die tijdelijk verlichting kunnen geven, maar bieden vaak geen oplossing voor de lange termijn.

Bij Invivo ligt de focus niet op “hoe kom ik van mijn klachten af”, maar op het accepteren van alle momenten in het leven, ook de ongelukkige momenten. Negatieve ervaringen horen bij het leven. Door de strijd tegen negatieve gedachten en gevoelens los te laten, ontstaat er ruimte voor bewustwording van waarden en normen. Invivo helpt om keuzes te maken, door u en uw kind te verbinden aan de zelf gekozen waarden met doelgerichte acties. Hierdoor komen gezinnen in beweging en worden ze steeds creatiever om datgene dat ze beperkt te doorbreken.

Behandeling en begeleiding bij Invivo is gebaseerd op de Acceptance en Commitment Therapie (ACT) en vergelijkbaar met het motto dat veel mensen aanspreekt:

“Accept with serenity what you cannot change,
have the courage to change what you can,
and develop the wisdom to know the difference.”

De thema’s die in de gesprekken aan de orde komen kunnen als volgt worden samengevat:

A(ccept): gericht op het leren accepteren van die gevoelens, gewaarwordingen, gebeurtenissen en gedachten waar we geen invloed op kunnen uitoefenen. Deze fase van de therapie is erop gericht om de strijd tegen ongewenste gedachten en gevoelens te beëindigen, niet door ze te verwijderen of te veranderen, maar door er niet naar te handelen en ze uiteindelijk los te laten.

C(hoose): gericht op het kiezen van richting in je leven door te bepalen en focussen op wat echt belangrijk is in jouw leven op basis van zelf gekozen waarden.

T(ake Action): deze stap is gericht op de bereidheid tot actie inclusief het daadwerkelijk nemen van de stappen die nodig zijn om de doelen op basis van de zelfgekozen waarden te behalen. Het gaat om het nemen van de actie om datgene te veranderen dat veranderd kan worden.

Klik hier om terug te keren naar home en klik hier om terug te keren naar behandelingen.