Ouderbegeleiding

Bij ouderbegeleiding richt de behandelaar zich in eerste instantie op de ouders van het kind met leer-, gedrags, of sociaal-emotionele problemen. Er worden inzichten gegeven in de aard van het probleem en de effecten die het kan hebben op het gehele gezin. In sommige gevallen is het kind en de ouders hiermee al voldoende geholpen. Soms moet er meer gebeuren. De ouders worden dan betrokken bij de behandeling van hun kind, met als doel zo goed mogelijk te leren omgaan met probleemsituaties. Het hebben van een ‘speciaal’ kind betekent vaak dat er thuis en op school ook een speciale aanpak nodig is. Tijdens ouderbegeleiding leren ouders nieuwe vaardigheden. Ouders krijgen meer inzicht in de problemen van hun kind en leren ze hoe ze met het gedrag van hun kind kunnen omgaan of dit kunnen beïnvloeden. Hierdoor is de kans op een positieve ontwikkeling van het kind toegenomen.