Medicamenteuze therapie

Kinderen en jongeren met psychiatrische problemen kiezen samen met ons een passende therapie. Medicijnen kunnen helpen om een goed resultaat te boeken. Medicamenteuze behandeling vindt altijd plaats i.c.m. een aanvullende behandeling.

Wij zorgen daarbij voor goede begeleiding en wij schrijven medicijnen alleen voor na uitgebreid onderzoek en in overleg met u als ouder. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat neurobiologische factoren mede de oorzaak kunnen zijn van veel psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren. Medicijnen kunnen helpen om symptomen te verminderen. Zo werken medicijnen goed bij bijvoorbeeld ADHD, autisme, depressies,  angst en psychose. Veel ouders zijn dan ook positief over het gebruik van medicijnen: bepaalde klachten nemen in kracht af, waardoor hun kind beter functioneert.

Alleen medicijnen na onderzoek en overleg

Het onderzoek naar het effect en de bijwerkingen van medicijnen bij kinderen en jongeren is in volle gang. Vaak zijn er in praktijk al goede ervaringen met gebruik van bepaalde medicijnen terwijl het onderzoek nog niet is afgerond. Landelijke richtlijnen geven dan aan of het medicijn al verantwoord kan worden voorgeschreven. Wij volgen deze landelijke richtlijnen. Wij schrijven medicijnen alleen voor na uitvoerig onderzoek. Onze kinder- en jeugdpsychiater legt daarna uit waarom medicijnen uw kind kunnen helpen. In overleg met u bepaalt zij of zij uw kind de medicijnen ook voorschrijft. Vaak volgt uw kind – zeker in het begin – hiernaast nog een andere vorm van therapie.

Medicijnen verantwoord gebruiken

Kiezen u en uw kind samen met ons voor medicijnen? Dan starten we meestal met een proefperiode. Tijdens deze periode bekijken we of de medicijnen effect hebben en geen vervelende bijwerkingen veroorzaken. Heeft uw kind een tijd medicijnen gebruikt, therapie gevolgd en gaat het beter? Dan bouwen we de medicatie af om te zien hoe uw kind dan reageert. Gaat het goed, dan kan uw kind stoppen met de medicijnen. Zien we een terugval? Dan schrijven we het medicijn opnieuw voor.