Individuele steunende therapie

Voor kinderen en jongeren die dagelijks tegen moeilijkheden aanlopen op sociaal- emotioneel gebied en moeite hebben met het organiseren van school of werk, bieden wij individuele steunende therapie.

Door de spelende problematiek is het voor deze kinderen en jongeren moeilijk om de oorzaak van die problematiek te bepalen. Zij kunnen daardoor angst- of somberheidsklachten ontwikkelen. Door individuele steunende therapie wordt het zelfvertrouwen vergroot, en worden andere manieren voor het omgaan met problemen ontwikkeld en wordt een leeftijdsadequate ontwikkeling gestimuleerd. Door steunen en het aanbieden van structuur worden de krachten van het kind of de jongere aangesproken om de dagelijkse moeilijkheden het hoofd te bieden. Regelmatig worden ouders en leerkrachten betrokken bij de sessies om een brug te slaan tussen de begeleiding en het functioneren thuis en op school.