Integratieve kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een kortdurende therapievorm, speciaal bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Door te spelen met uw kind stimuleren wij diens zelfvertrouwen en versterken we zijn of haar emotionele veerkracht.

We helpen kinderen hun eigen kracht te herkennen en te gebruiken wanneer zij die nodig hebben. Dit om kinderen beter te leren omgaan met moeilijke situaties. Integratieve kindertherapie heeft als doel om op een speelse, creatieve manier van de huidige toestand naar de gewenste toestand te gaan. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind en op de relaties die uw kind heeft in zijn of haar buitenwereld, zoals het gezin of de school. Het doel van de sessies is om uw kind te helpen om opnieuw controle te krijgen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van de klacht, zodat uw kind op een gezonde manier verder kan.