Mindful parenting

Als ouder willen we graag goed contact met ons kind. We willen ons kind helpen en ondersteunen daar waar het nodig is én zonder te betuttelen. Eigenlijk wil elke ouder dat hun kind vol van zelfvertrouwen is en opgroeit tot een individu die verantwoordelijkheid zal nemen voor zijn of haar eigen leven.

Verschillende redenen

Opvoeden is vaak een stressvolle aangelegenheid. Zeker als het niet helemaal vanzelf gaat, om welke reden dan ook. Dat kan zijn omdat je kind meer aandacht nodig heeft dan een ander, omdat je zelf niet goed in je vel zit, omdat je geraakt wordt in jouw ‘oude’ pijn of omdat je er met je partner niet meer uitkomt.

Om beter in contact te komen met je kind en beter af te kunnen stemmen op zijn of haar behoeftes, is het belangrijk om goed in contact te staan met jezelf en op een vriendelijke manier naar jezelf te kijken en voor jezelf te zorgen.

MINDFUL OUDERSCHAP

Mindful Ouderschap is een training voor jezelf. Een training die kan helpen om stress in de opvoeding en ouderlijke reactiviteit te herkennen, te begrijpen en te verminderen. De training kan psychopathologie bij kinderen en ouders verminderen, kan opvoedstress verminderen en de kwaliteit van de opvoeding en de interactie tussen ouder en kind verbeteren.

Mindful Ouderschap is een intensief programma van 9 weken waarbij je met jezelf aan de slag gaat. Naast de training die volgt, werk je ook thuis aan de hand van  de huiswerkopdrachten.