Systeemtherapie

Indien een jongere problemen heeft, hebben de familieleden daar ook last van. Zo is de problematiek van de jongere van invloed op het functioneren van het gezin. En andersom heeft het functioneren van het gezin altijd invloed op de jongere. Hierdoor ontstaat er een vicieuze cirkel.

De relaties staan onder druk en op deze manier worden de negatieve patronen in stand gehouden. In systeemtherapie wordt gewerkt met alle betrokkenen rond de jongere; de ouders en familieleden of anderen zoals de sportcoach of een docent. Samen met deze betrokkenen wordt onderzocht hoe de problemen zijn ontstaan en wat ze betekenen. Vervolgens wordt met de betrokkenen gewerkt aan de gewenste verandering. Bijvoorbeeld door te onderzoeken wie welke vaardigheden heeft. Wie steun kan bieden. Wie er betrokken kan worden om de interacties en patronen positief te beïnvloeden en de problematiek te verminderen.