Stress bij kinderen? Symptomen, oorzaken en oplossingen

Stress bij kinderen komt helaas steeds vaker voor. Stress is onontkoombaar, ook voor kinderen. Uw kinderen hier tegen beschermen heeft dan ook geen zin. Wat u wel kunt doen is uw kind leren beter met stress om te gaan.

Stress bij kinderen – de symptomen

Hoe herkent u aan uw kind dat hij of zij last heeft van (te veel) stress? Natuurlijk: u kent uw kind door en door, maar in veel gevallen is het toch lastig om erachter te komen wat er nu mis is. Zo blijkt uit onderzoek dat 1 op de 4 kinderen last heeft van lichamelijke klachten en dat deze klachten in 90% van de gevallen wordt veroorzaakt door stress. In deze gevallen uit de stress zich dus in de vorm van lichamelijke klachten, bijvoorbeeld buik- of hoofdpijn. Andere mogelijke symptomen zijn…

  • moeilijk slapen;
  • slecht eten;
  • moeite met concentreren;
  • neerslachtig gedrag en/of verdrietig zijn;
  • veel negatief denken (“ik kan het niet”);
  • de neiging om zich regelmatig af te zonderen.

Bovenstaande symptomen van stress bij kinderen zijn vrij generiek en komen overeen met de symptomen van stress bij volwassenen. Opvallend genoeg worden deze symptomen bij kinderen een stuk minder snel herkend en erkend. Heeft uw kind deze symptomen zonder direct aanleiding? Neem het dan serieus en probeer het met haar of hem bespreekbaar te maken.

Verschillende oorzaken mogelijk

Stress bij kinderen kan door uiteenlopende zaken worden veroorzaakt, óók door ogenschijnlijk onschuldige zaken. Denk hierbij aan…

  • Problemen op school: pestgedrag, buitengesloten worden, prestatiedruk, vergelijken met andere kinderen.
  • Problemen thuis: relatieproblemen ouders, overlijden gezinslid, gezinsuitbreiding, ziekte, verhuizing
  • Sociale problemen: ruzie met vriendjes, weinig vriendjes hebben, et cetera.

De oorzaak is niet het probleem

Als ouders hebben we al snel de neiging om de oplossing te zoeken bij de oorzaak van de stress. Ergens lijkt dit logisch, aangezien u door de oorzaak weg te nemen ook de stress wegneemt, toch? Toch is dit niet de manier. Stress hoort er nu eenmaal bij in het leven, ook in dat van kinderen. Door de oorzaak weg te nemen lost het probleem misschien op de korte termijn op, maar leert u uw kind(eren) niet hoe met stress om te gaan. Dit terwijl dit in grote mate bepaalt hoe zij in hun latere leven met stress en angst omgaan.

Nee, het is veel verstandiger om uw kind te leren om op een goede manier met stress om te gaan. Bijvoorbeeld door haar of hem te wijzen op de oorzaak van de symptomen. Heeft uw kind last van buikpijn als hij/zij naar school moet? Dan kunt u uitleggen dat dit komt omdat hij school zo spannend vindt en dat angst en stress er soms nu eenmaal bijhoren.

stress bij kinderen

Beter omgaan met stress

De vraag is natuurlijk: hoe? Hoe leert u uw kind op een fijne, veilige manier om te gaan met stress? Vaak is dit lastig om als ouder alleen te doen. Daarom kunt u hiervoor terecht bij Invivo Kids. Wij werken vanuit Acceptance and Commitment Therapy, waarmee we kinderen leren gevoelens, gebeurtenissen en gedachten te accepteren. Vanuit deze benadering ondersteunen wij ouders door middel van mindfulness-oefeningen, individuele therapie, systeemtherapie, mindful parenting, opvoedingsondersteuning, EMDR, theraplay en cognitieve gedragstherapie.

Stress bij kinderen? Neem contact met ons op

Benieuwd naar hoe wij u en uw kind kunnen helpen met stress? Of twijfelt u over uw bij ons moet aankloppen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, dan bespreken we samen de opties. Dit kan natuurlijk ook als uw kind andere problemen heeft, zoals een hechtingsstoornis. Contact opnemen doet u telefonisch (020 – 76 700 69) of via ons contactformulier.