Wat is cognitieve gedragstherapie en is het geschikt voor kinderen? Het antwoord op de tweede vraag is: ja! Cognitieve gedragstherapie is een geschikte vorm van therapie voor iedere leeftijd, dus ook voor kinderen. Maar wat houdt deze vorm van psychotherapie in en wat is het doel ervan? In dit blog legt Invivo Kids het aan u uit.

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie uit de psychiatrie. Cliënten leren hoe ze beter kunnen omgaan met negatieve gevoelens en gedachten die ze over zichzelf en hun directe omgeving hebben. Door middel van gesprekken met een psycholoog en het uitvoeren van thuisopdrachten, leert de cliënt op een andere manier tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan.

Een voorbeeld van zo’n thuisopdracht is het bijhouden van een dagboek. Hierin noteert de cliënt hoe ze zich voelen wanneer ze een negatieve gebeurtenis ervaren, hoe sterk ze iets voelen, of het gevoel gelijk staat aan de werkelijke gebeurtenis en meer. Deze thuisopdrachten worden besproken met de psycholoog en zijn effectief omdat het een persoonlijke ervaring van de cliënt is.

ACT bij kinderen

Het doel van CGT

Het uiteindelijke doel van cognitieve gedragstherapie voor kinderen is om denkfouten op te sporen en te corrigeren. Binnen deze behandelingswijze staan de cognities van de cliënt centraal. Cognities hebben invloed op ons gedrag en hoe we ons voelen. Dit zijn zaken zoals gedachten, waarnemingen, fantasieën en opvattingen over bepaalde gebeurtenissen. Deze zaken kunnen in het verleden liggen en de ideeën of het gedrag van nu beïnvloeden.

Cognities zorgen er niet voor dat de cliënt negatieve gevoelens en gedachten ervaart en een bepaald gedragspatroon vertoont. Echter is het de ‘gekleurde bril’ die voor negatieve interpretaties zorgt. Door middel van cognitieve gedragstherapie leert de cliënt deze negativiteit om te buigen tot een objectieve kijk. Cognitieve gedragstherapie is een van ‘s lands meest toegepaste therapievormen en is geschikt voor iedereen. Hier vallen kinderen dus ook onder.

Bij wie en hoe lang wordt CGT ingezet?

Cognitieve gedragstherapie voor kinderen wordt ingezet bij cliënten die leven met depressie, angststoornis, sociale fobie, paniekstoornis en posttraumatische stressstoornis. Wanneer we het over de leeftijd hebben, wordt cognitieve gedragstherapie ingezet bij kinderen en tieners tussen de 8 en 18 jaar. Hoe lang het CGT-programma duurt? Doorgaans varieert dit van drie maanden tot wel een jaar. Het is namelijk een therapievorm die tijd kost en niet doeltreffend genoeg is om na een sessie onmiddellijk verbetering te merken.

EMDR bij kinderen

Therapie in plaats van medicatie

In veel gevallen is het bij een depressie of stoornis niet nodig om meteen over te gaan op medicatie. Er zijn namelijk therapievormen die effectief vooruitgang bieden, die één voor één wetenschappelijk zijn onderbouwd. Voorbeelden van deze therapievormen zijn: cognitieve therapie, gedragstherapie, mindfulness, interpersoonlijke therapie en schematherapie. De psycholoog is degene die uiteindelijk een diagnose vaststelt en bepaalt welke therapievorm van toepassing is.

Cognitieve gedragstherapie voor kinderen inschakelen?

Heeft u een kind die door een depressie gaat of wordt tegengehouden door een stoornis? En vraagt u zich af of cognitieve gedragstherapie voor kinderen misschien de juiste vorm van therapie gaat zijn? Neem dan contact op om meer informatie in te winnen over wat Invivo Kids voor uw kind kan betekenen. Bij ons vindt u alles onder één dak. Invivo Kids is laagdrempelig en onze hulpverleners beschikken over een brede kijk. Wij zijn namelijk voorstanders van niet praten, maar doen en het leren omgaan mét. Schakel een kinderpsycholoog in in Amersfoort, Zeist of Soest!