Hoe ga je om met een autistisch kind?

Omgaan met een kind met autisme vraagt om een andere benadering dan omgaan met een kind dat geen autisme heet. Om die reden is het van belang om te weten hoe u met een kind met autisme om kunt gaan. Niet alleen als ouder, maar ook als familielid, kennis, professional of leraar is het handig om t weten hoe u met een autistisch kind omgaat. Hoe ga je om met een autistisch kind? We geven een aantal algemene adviezen.

Win informatie in

Wanneer u meer weet over autisme, wordt het gemakkelijk om een kind met autisme te begrijpen en met het kind om te gaan. Om die reden raden we aan om meer informatie te vergaren. Op deze manier leert u wat het kind wel of niet nodig heeft, en wat het kind goed of minder goed kan. U kunt informatie vinden op het internet, contact opnemen met een kinderpsycholoog of boeken lezen.

stress bij kinderen symptomen

Stel het kind vragen

Omdat autisme voor iedereen anders is, kan het raadzaam zijn om aan het kind te vragen wat het van u verwacht. Verschillende mensen met autisme wensen immers ook andere dingen. Zo kunnen sommige kinderen met autisme het vervelend vinden om aangeraakt te worden, terwijl andere kinderen dat prima vinden. Daar komt u alleen achter door er naar te vragen, dus praat er over. Hierbij is het van groot belang om het kind serieus te nemen.

Duidelijke communicatie

Communicatie is in de omgang van groot belang. Omdat kinderen met autisme woorden en grappen vaak heel letterlijk nemen, is het verstandig om alleen te zeggen wat u bedoelt, maar ook precies te doen wat u zegt. Wanneer u bijvoorbeeld zegt dat u om vanochtend naar de supermarkt moet, kunt u beter concreter zijn door te zeggen dat u bijvoorbeeld om 12:00 naar de supermarkt gaat. Op deze manier verloopt de communicatie veel concreter en duidelijker.

Verwachtingspatroon

Structuur en duidelijkheid zijn voor een kind met autisme van groot belang. Waarom? Ze vinden het prettig om precies te weten wat hen te wachten staat. Een handig houvast is het maken van een planning waar u zich ook daadwerkelijk aan houdt. Zorg voor zo min mogelijk veranderingen, aangezien het omgaan met veranderingen voor een kind met autisme lastig kan zijn. Wanneer er toch veranderingen plaatsvinden, is het verstandig om het kind hier rustig op voor te bereiden. Het kan lang duren, maar het is wel de beste optie.

EMDR bij kinderen

Zorg voor zo min mogelijk prikkels

Overal zijn prikkels, overal in de omgeving. Dit kan voor een kind met autisme erg lastig zijn. Kinderen met autisme worden overspoeld met kleuren, bewegingen en geluiden. Het kan dan ook helpen om ze een rustige omgeving te bieden, met weinig spullen en decoraties en weinig geluiden. Echter zijn er ook kinderen die minder last hebben van prikkels, maar juist zelf voor prikkels zorgen. Bijvoorbeeld door met een potlood op tafel te tikken of op hun stoel te wiebelen.

Benadruk de sterke kanten

Besteed niet alleen aandacht aan wat het kind lastig vindt, maar besteed juist ook aandacht aan de positieve kanten van het kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan talenten en bijzondere eigenschappen. Op deze manier stimuleert u het kind om te doen waar het goed in is. Zo zijn kinderen met autisme vaak uitzonderlijk oprecht, leergierig, loyaal, betrouwbaar en hebben ze grote kennis van bepaalde onderwerpen. Benadruk deze positieve kanten vooral!

Meer tips over autisme?

Wilt u meer tips over autisme, of het omgaan met een kind met autisme? Of wilt u weten hoe u een kind met autisme herkent? Bekijk gerust onze website, of neem contact op voor advies. We bieden graag ondersteuning bij de opvoeding van uw kind.