Psychose bij kinderen

Een psychose bij kinderen komt relatief minder vaak voor dan bij volwassenen. Toch kan ook een kind psychotische klachten vertonen. Een psychose bij kinderen wordt meestal niet als dusdanig herkend, omdat de symptomen afwijken van wat we van volwassenen gewend zijn. Daarom bespreken we in deze blog wat een psychose is, hoe dit er bij kinderen uitziet en welke behandelopties er zijn.

Wat is een psychose?

Een psychose is een toestand waarin iemand de wereld om zich heen anders ervaart. Hij of zij hoort of ziet dingen die er niet zijn – ook wel hallucinaties genoemd – en heeft waanideeën. Bij kinderen is dit niet anders. Een kind met een psychose is de grip op de realiteit kwijt en vermengt de wereld om zich heen met de eigen fantasiewereld. Als gevolg hiervan kan het kind dingen horen, zien, proeven of voelen die er niet zijn en bepaalde waanideeën krijgen.

psychose bij kinderen

Symptomen: psychose bij kinderen anders dan bij volwassenen

Het is van groot belang de symptomen van een psychose bij kinderen te herkennen. Bij een psychose is een zo snel mogelijke behandeling namelijk essentieel. Een psychose bij kinderen herkennen is echter vrij lastig. Het kind heeft het immers meestal zelf niet door en de symptomen van een psychose bij kinderen komen overeen met die van andere stoornissen, zoals ADHD en autisme. De symptomen van een psychose zijn onder te verdelen in twee categorieën: voorafgaand en tijdens. Of, hoe en in welke vorm deze optreden is afhankelijk van het kind en de specifieke psychose (acuut of langzaam),
Voorafgaand

Voor de psychose er is kan uw kind last hebben van onderstaande klachten. Let op: deze symptomen alleen zijn niet genoeg om te stellen dat er sprake is van een psychose. Houd daarom het verloop van de symptomen goed in de gaten:

Voorafgaand

 • slecht slapen;
 • slechter concentreren;
 • minder contact met anderen;
 • futloosheid;
 • minder gaan praten;
 • vlakke gezichtsuitdrukking;
 • achterdochtiger;
 • af en toe een stem horen;
 • af en toe iets zien wat anderen niet zien.

Tijdens

Tijdens de psychose zelf is deze wat gemakkelijker te herkennen, al blijft het lastig – met name bij kinderen.

 • hallucinatie: dingen zien, horen, proeven of ruiken die er niet echt zijn
 • wanen: gedachten, ideeën en/of overtuigingen die niet overeenkomen met de realiteit
 • verwarring: niet meer logisch na kunnen denken, de juiste woorden niet kunnen vinden, chaotisch gedrag vertonen

Andere gedragen die indicatief zijn voor een psychose zijn zich ‘vlak’ voelen, achterdochtig of argwanend zijn, nergens zin in hebben, weinig doen, somber zijn en zeer traag of juist zeer snel denken.

Psychose bij kinderen: risicofactoren en triggers

In principe kan ieder kind psychotische klachten krijgen. Dit hangt namelijk met name af van erfelijke aanleg. Er zijn echter wel bepaalde factoren, situaties en mogelijke triggers die de kans op een psychose vergroten. Bijvoorbeeld:

 • pesten of buitengesloten worden
 • vermoeiende, lastige periode
 • stressvolle gebeurtenis / traumatische ervaring
 • drugsgebruik (met name sterke wiet)

Hiernaast zijn kan een psychose een symptoom zijn van een onderliggende psychische aandoening, zoals een bipolaire stoornis, schizofrenie of depressie.

”Mijn kind heeft psychoses, wat moet ik doen?”

Vertoont uw kind symptomen van een psychose? Dan moet u zo snel mogelijk actie te ondernemen. Neem contact op met uw huisarts, op deze manier krijgen jullie snel hulp. Vervolgens is het van belang om een behandelplan op te stellen. Dat het kind psychotische klachten heeft betekent namelijk (nog) niet dat hij of zij een psychotische stoornis heeft. Blijft de psychose echter onbehandeld, dan neemt het risico op ontwikkeling van een psychotische stoornis significant toe. Bij Invivo Kids zijn er verschillende behandelingen die mogelijk hulp bieden. Denk hierbij aan medicamenteuze therapie en cognitieve gedragstherapie.

Neem contact met ons op

Benieuwd hoe we uw kind kunnen helpen met haar of zijn psychose(s)? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan telefonisch (020 – 76 700 69) of via ons contactformulier.