Hoe herken je een autistisch kind?

‘Hoe herken je een autistisch kind?’ is een vraag die misschien wel eens door uw hoofd schiet. U kunt autisme niet aan de buitenkant zien, maar toch kan men aan kinderen merken of er sprake is van autisme. Er zijn bepaalde signalen in het gedrag van jonge kinderen, die kunnen duiden op een autisme spectrum stoornis, ook wel ASS genoemd. Zo kunnen sommige kinderen slecht tegen veranderingen, waardoor het kind heel angstig of boos wordt. We gaan dieper in op het herkennen van autisme bij een kind.

Wat is autisme?

Met autisme bedoelen we een autisme-spectrumstoornis, ofwel een pervasieve ontwikkelingsstooornis. Autisme is een stoornis die ervoor zorgt dat de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier verloopt dan bij mensen die geen autisme hebben. Lang geleden dacht men dat autisme een aandoening was, maar dat is het niet. Het is een ontwikkelingsstoornis waarvan het beloop in sommige gevallen niet goed te voorspellen is. Autisme wordt veroorzaakt door een interactie tussen genetische- en omgevingsfactoren. Waar degene met autisme tegenaan loopt, verschilt per persoon. Wat de ene lastig vindt, vindt de ander misschien juist niet lastig.

Herkennen van een autistisch kind

Zoals we vertelden kunnen autistische kinderen slecht tegen verandering, of wanneer zaken anders lopen dan gepland. U kunt autisme bij een kind ook herkennen aan het feit dat een kind het liefst met een hobby of een bepaald onderwerp bezig is. Hierbij kunt u denken aan paarden, auto’s of dinosaurussen. Of heeft een kind snel last van prikkels, zoals harde geluiden of kriebelige stoffen? Ook daaraan kunt u een kind met autisme mogelijk herkennen.

Verschijnselen van autisme

Er zijn meerdere kenmerken waaraan men kinderen met autisme kunt herkennen. Hoe herken je een autistisch kind? De verschijnselen van autisme op een rij:

  • Moeite met het maken van contact
  • Moeite met veranderingen
  • Angstig in gezelschappen en bepaalde situaties
  • Het liefst met een hobby of onderwerp bezig
  • Weinig begrip voor de emoties van anderen
  • Geen inzicht in bijvoorbeeld gebaren
  • Houdt zich krampachtig vast aan routines
  • Kan lastig inschatten wat men van hem of haar verwacht

Jongetje met een tuinbroek en een groen shirt

Al op jonge leeftijd

Meestal komt een ouder er op jonge leeftijd achter dat hun kind anders is. Echter komt men er wanneer het kind naar de basisschool gaat, achter dat het kind zich anders ontwikkelt dan de andere kinderen in de klas. In de meeste gevallen loopt de ontwikkeling niet gelijk met de daadwerkelijke kalenderleeftijd. Ze kunnen verschillende ontwikkelingsleeftijden hebben.

Hoe een kind autisme ervaart

U ervaart bovenstaande kenmerken, maar hoe is het voor een kind om autisme te ervaren? Omdat autisme een andere manier van denken is, is het vaak onzichtbaar. Een stoornis in het autistische spectrum heeft invloed op het kunnen begrijpen wat een ander denkt of voelt. Uw kind kan moeite hebben met onverwachte situaties, en kan problemen ervaren met informatie die via zintuigen binnenkomt. Denk hierbij aan tast, geur, reuk, gehoor en zicht. Zo kan een kind overladen zijn door alles wat er op een dag gebeurt. Het raakt overprikkeld en kan daardoor minder goed functioneren. Misschien trekt uw kind zich terug, of reageert snel boos.

Diagnose stellen

Het stellen van een diagnose kan alleen worden gedaan door een GZ-psycholoog of een kinderpsychiater. Voor het stellen van een diagnose worden gesprekken gevoerd met de ouders en allerlei tests uitgevoerd. Het is nog niet mogelijk om autisme op een objectieve manier vast te stellen, daarom kan autisme alleen aan de hand van uiterlijke gedragskenmerken worden vastgesteld. Twijfelt u of uw kind autisme heeft? Maak gerust een afspraak, een van onze GZ-psychologen of kinderpsychiaters gaat graag met u in gesprek. Jong zijn is immers al lastig genoeg.

Acceptance and Commitment Therapy

Wanneer uit de gesprekken en onderzoeken blijkt dat uw kind autisme heeft, helpen wij u graag verder door het bieden van ondersteuning bij de opvoeding van uw kind. Wij bieden een verscheidenheid aan behandelingen aan die zich niet richten op het fanatiek bestrijden van de problemen, maar op het leren omgaan met de problemen. Dit doen we geheel op basis van de Acceptance and Commitment Therapy. We zijn werkzaam in de regio Amsterdam, Utrecht, Amstelveen, Eemland, Aalsmeer en Uithoorn.