Kwaliteit

Invivo Kids is trots op de kwaliteit van de dienstverlening die geboden wordt. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, werken wij met een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem. Onze aanpak, uniforme werkwijze en kwaliteitscontroles en ons elektronisch cliëntvolgsysteem maken het mogelijk om de procesgang van aanmelding tot ontslag strikt te volgen en, daar waar nodig, bij te sturen. De resultaten van de behandeling worden continu gemonitord. Invivo Kids werkt uitsluitend met professionals die zijn opgeleid als (GZ-)psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychiater en als zodanig zijn ingeschreven in het BIG-register. De professionals zijn aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, waaronder het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie), VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie) en de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). Natuurlijk kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of dat u suggesties heeft voor verbetering. Dat horen wij graag van u, zodat we onze kwaliteit op peil kunnen houden. U kunt uw klachten of suggesties schriftelijk of per e-mail bij ons indienen: Invivo Kids, t.a.v. de Klachtencommissie Populierenlaan 595-597, 1185 SX Amstelveen of naar infokids@invivo.nl t.a.v. de Klachtencommissie. Ook als u inzage wil in ons klachtenreglement kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie.