Hoewijwerken

Behandelfase

Na de intake en diagnostiekfase wordt in overleg een behandelplan opgesteld. Hierin worden de doelen van de behandeling en de manier waarop die doelen bereikt gaan worden vastgelegd. In de meeste gevallen gaan we aan de slag met zowel het kind als de ouders en als het nodig is met andere betrokkenen in de omgeving van het kind, zoals een leerkracht.

Diagnostiek

In sommige gevallen is het nodig aanvullende diagnostiek te doen. Dat kan door gestructureerde interviews met de ouders van het kind, door spelletjes te doen met het kind of door bij het kind testen af te nemen.

Intakefase

Aan elke behandeling gaat een intake vooraf. Tijdens de intake wordt gekeken of er een klik is tussen het kind en zijn of haar ouders en de behandelaar. Tevens wordt er tijdens de intake gesproken over de situatie zoals die op dat moment is en over wat de gewénste situatie is: de hulpvraag wordt vastgesteld.