Charlotte Bouman

Kinder en jeugd psycholoog

Verdrietig, boos of angstig

De kinderen en jongeren die bij mij komen, zitten vaak niet lekker in hun vel. Ze zijn bijvoorbeeld verdrietig om een vervelende gebeurtenis, boos op zichzelf of boos op anderen, ze vinden het moeilijk om hun aandacht bij het leren te houden, ze zijn bang voor iets speciaals of angstig in het algemeen. Vaak zien we dan ook dat dit invloed heeft op de schoolresultaten; het concentreren op school lukt minder goed en de cijfers gaan naar beneden. Maar soms weten mijn cliënten niet goed waardoor het komt dat ze niet lekker in hun vel zitten. Dit kan allerlei oorzaken hebben en waar nodig is, verricht ik verdiepend onderzoek (diagnostiek).

Werken aan doelen

Ik wil graag samen met het kind of de jongere werken aan de doelen die zij willen bereiken, zodat het beter met ze gaat. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten zich veilig en vertrouwd voelen in mijn kamer, zodat zij zich vrij voelen om hun problemen te delen. Met humor, metaforen en een creatieve inslag geef ik hen graag de “gereedschapsonderdelen” hoe ze om kunnen gaan met deze problemen in plaats van deze te bestrijden. Het geeft mij als persoon voldoening als ik het vertrouwen van een kind of jongere krijg om mee te mogen kijken in zijn of haar leven, om samen de gereedschapskist te vullen, zodat ik daarna niet meer nodig ben. Aangezien kinderen en jongeren opgroeien in een gezin, worden ouders of andere belangrijke opvoeders betrokken bij de doelen die we willen behalen en vaak ook bij de behandeling. Er is altijd sprake van een wisselwerking tussen kinderen en ouders, waarbij veranderend gedrag van één van hen vervolgens invloed uitoefent op de anderen in het gezin. Bij jongere kinderen bestaat de behandeling vooral uit ouderbegeleiding en bekijken we samen stap-voor-stap hoe ouders om kunnen gaan met de problemen die hun kind ervaart en die van invloed zijn op ouders. Bij oudere kinderen (vanaf 8 jaar) en jongeren staan zij centraal en krijgen ouders parallel aan het individuele traject voor het kind, de ouderbegeleiding.

Psycholoog/Psycholoog-onderzoeker

Ik ben afgestudeerd aan de VU Amsterdam, waar ik de master Kinder-en jeugdpsychologie voltooide. Daarna heb ik 2,5 jaar als psycholoog en psycholoog-onderzoeker op verschillende afdelingen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam gewerkt. Daarnaast heb ik de basisopleiding voor cognitief gedragstherapeut afgerond. Momenteel werk ik ook in het Emma Kinderziekenhuis van het AMC en geef daar online therapie aan jongeren met een chronische aandoening en ontwikkel een ouderprogramma.