Nathalie de Wit

Kinder en jeugdpsycholoog NIP (SKJ)

Als Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP (Registerpsycholoog NIP Kinder&Jeugd) behandel ik alle kinderen en jongeren die om welke reden dan ook, niet lekker in hun vel zitten. Kinderen zijn nog grotendeels afhankelijk van hun ouders en verzorgers, waardoor deze relaties onlosmakelijk verbonden zijn met het gedrag en ontwikkeling van het kind. De relatie met ouders/verzorgers staat dan ook vaak centraal in zowel de onderzoeks- als de behandelingsfase. Ook leerkrachten of andere belangrijke personen worden in meer of mindere mate betrokken, afhankelijk van de hulpvraag. Ik maak graag even deel uit van de fase waarin onwenselijke patronen doorbroken worden, zodat het kind of jongere zich weer zo optimaal mogelijk verder kan ontwikkelen.

Naast mijn werk bij Invivokids, werk ik in het Zaans Medisch Centrum. Hier verzorg ik binnen een team onderzoek en behandeling van jonge kinderen met ontwikkelingsproblematiek en begeleid ik jongeren met chronische pijnklachten.