Nathalie de Wit

Als Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP (Registerpsycholoog NIP Kinder&Jeugd) behandel ik kinderen en jongeren die om welke reden dan ook, niet lekker in hun vel zitten.
Kinderen zijn grotendeels afhankelijk van hun ouders en verzorgers, waardoor deze relaties onlosmakelijk verbonden zijn met het gedrag en ontwikkeling van het kind. De relatie met ouders/verzorgers staat dan ook vaak centraal in zowel de onderzoeks- als de behandelingsfase. Ook leerkrachten of andere belangrijke personen worden in meer of mindere mate betrokken, afhankelijk van de hulpvraag.
Ik maak graag even deel uit van de fase waarin onwenselijke patronen doorbroken worden, zodat het kind, de jongere en het gezin zich weer zo optimaal mogelijk verder kan ontwikkelen. Na vele jaren in de jeugdzorg, werk ik sinds 2016 bij Invivokids. Naast de postdoctorale opleiding tot Registerpsycholoog NIP Kinder en Jeugd, ben ik ook Floorplay-specialist en Systeemtherapeut i.o. (NVRG).

Ook ben ik moeder van twee opgroeiende dochters, waardoor ik me ook ervaringsdeskundige kan noemen wat betreft de uitdagingen van het gezinsleven in dit tijdperk.