Maike Maas

Kinder en jeugd psycholoog, integratief kindertherapeut en mindfulness trainer

Het kind centraal

In alle gesprekken en behandelingen stel ik het kind of de jongere centraal. Vanuit het contact met het kind gaan we zijn of haar belemmeringen en mogelijkheden exploreren. Het systeem, ouders/ verzorgers en school, zie ik als zeer belangrijke samenwerkingspartners. Als schoolpsycholoog in het speciaal(basis) – en praktijkonderwijs heb ik ervaring opgedaan met kinderen en jongeren die extra aandacht en ondersteuningsbehoefte nodig hebben.

Integratieve kindertherapie

Naast psycholoog ben ik integratief kindertherapeut en mindfulness trainer. Integratieve kindertherapie is een kortdurende individuele kindgerichte therapie waarbij het kind met al zijn (on)bewuste wijsheid wordt begeleid om zijn eigen kracht in te zetten om het, zelfgekozen, doel te behalen. In de mindfulness training leren kinderen en jongeren nieuwsgierig te zijn naar hun eigen binnenwereld zonder deze direct te veroordelen. Ik zie uit naar elke ontmoeting met alle mooie en lastige dingen die er op dit moment zijn.