Maartje Boers

Heb je wel eens twee dezelfde bomen gezien in het bos? De een heeft naalden, de ander bladeren, weer een ander lianen. In de een kan je klimmen, of schommelen. Onder de ander kan je schuilen voor de regen. De een heeft schaduw nodig, weer een ander juist zon. En wist je dat bomen onder de grond net zo groot zijn als boven de grond? Er is een heel deel wat we niet zien!

Bij mensen is dit net zo. Ook wij hebben allemaal een eigen set aan kenmerken, krachten en kwetsbaarheden. Soms zichtbaar en soms nog onzichtbaar. Wanneer je in behandeling komt bij mij, gaan we stilstaan en onderzoeken wie jij bent. Wat zijn jouw krachten? Wat heb jij nodig om te kunnen groeien? Kunnen we scheve takken gaan waarderen en met nieuwe ogen bekijken? Wellicht hangen we er een schommel in op! Of planten we iets naast je boom, waardoor je beter kan groeien?

Ik zie therapie als een gezamenlijk groeiproces. Waarbij het groeien enerzijds leuk en spannend kan zijn, maar anderzijds ook soms groeipijnen oplevert. Dit ‘groeien’ doe ik daarom samen met jou en je ouders en andere belangrijke mensen voor jou/jullie en natuurlijk mijn collega’s. Hierbij maak ik onder andere gebruik van Acceptance en Commitment Therapie, Mindfulness, Lichaamsgerichte therapie en alle ervaring en kennis die ik heb opgedaan afgelopen zeven jaar als Orthopedagoog en als medemens.

Ik kijk er naar uit jou en jullie te ontmoeten.